Companiile care utilizează utilaje și echipamente ce intră sub incidența ISCIR (stivuitoare, instalații de ridicat, transpaleți, macarale si poduri rulante, elevatoare pentru vehicule, platforme autoridicatoare, mecanisme de ridicat) sunt obligate să angajeze un Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a echipamentelor (RSVTI) sau să apeleze la o firmă abilitată de către ISCIR pentru a organiza intern această activitate.

Toate solicitările dv pot fi satisfăcute de către colaboratorul nostru special pentru acest domeniu, unul dintre cei mai apreciați RSVTI-isti . Servicii :

 • Identificarea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului
 • Permisiunea funcționării echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR
 • Măsuri necesare pentru ca instalația/echipamentul să fie utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora
 • Se asigură utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern;
 • Anunțarea ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune
 • Verificarea existenței documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR
 • Instruirea și examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern
 • Asigurarea instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii
 • Eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare
 • Verificarea și vizarea registrelor de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile
 • Pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare
 • Anunțarea ISCIR în vederea scoaterii din evidență a instalațiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării

Ai nevoie de specialisti in Protectia Muncii?

Impreuna cu colaboratorii nostri incercam să oferim  servicii de cea mai buna calitate respectand principii solide ce stau la baza oricărei colaborari de succes : Seriozitate, Punctualitate, Profesionalism, Perseverenta, Moralitate.