• Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Efectuarea instruirii introductiv generale în domeniul securității și sănătății în muncă.
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă
 • Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.
 • Controale interne efectuate semestrial, informarea în scris a angajatorului referitor la neconformitățile identificate și propuneri privind remedierea problemelor
 • Testarea anuală și verificarea cunoștințelor lucrătorilor
 • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor, precum și raportarea în scris către ITM privind modul de realizare a măsurilor impuse;
 • Evidența meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006
 • Consultanță cu privire la dotarea unității cu materialele necesare unei activități cât mai sigure: echipament individual de protecție, echipament individual de lucru, măsuri prim-ajutor, stingătoare de incendiu
 • Organizarea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă la unitățile cu mai mult de 50 de salariați.
 • Asistență și consiliere cu ocazia controalelor efectuate de către organele de control
 • Comunicarea, cercetarea și întocmirea dosarului de cercetare în cazul producerii unui accident de muncă;

Ai nevoie de specialisti in Protectia Muncii?

Impreuna cu colaboratorii nostri incercam să oferim  servicii de cea mai buna calitate respectand principii solide ce stau la baza oricărei colaborari de succes : Seriozitate, Punctualitate, Profesionalism, Perseverenta, Moralitate.