Ordinul MAI Nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu prevede la art.13, Cap. IV, Secțiunea I faptul că stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.Termenul de valabilitate de pe stingător reprezintă garanția recipientului de oțel.  În general, termenul este de 5 ani, iar dacă, după această perioadă, recipientul rezistă probelor hidraulice, termenul de utilizare se mai prelungește 5 ani. În cazul în care recipientul prezintă defecțiuni și urme de coroziune, el trebuie casat și înlocuit cu un stingător nou.Termenul la care se face verificarea stingătoarelor de incendiu, este inscripționat pe eticheta de pe recipient care trebuie să cuprindă datele de identificare ale acesteia, luna și anul în care au fost realizate verificarea, reincărcarea sau repararea, precum şi luna şi anul până la care trebuie efectuată urmatoarea verificare sau, după caz, reîncarcare. De asemenea verificarea se face la deteriorarea oricărei componente iar după utilizare extinctorul trebuie reâncărcat și reverificat.

Punem la dispoziția firmelor posibilitatea verificării și reincărcării stingătoarelor de incendiu cu ajutorul colaboratorilor noștri. Stingătoarele vor fi ridicate de la sediul firmei dumneavoastră și aduse înapoi în perfectă stare însoțite de certificat de conformitate.

Ai nevoie de specialisti in Protectia Muncii?

Impreuna cu colaboratorii nostri incercam să oferim  servicii de cea mai buna calitate respectand principii solide ce stau la baza oricărei colaborari de succes : Seriozitate, Punctualitate, Profesionalism, Perseverenta, Moralitate.